MAGÁNTANULÓK

A szabadkai Politechnikai Iskola magántanulókat is képez magyar és szerb nyelven egyaránt. A tanulóknak lehetőségük van továbbképezni magukat egy adott szakon, akár átképzéssel, akár az általános iskolát folytatva 3 vagy 4 éves képzéssel.  A középfokú oktatás rendes programjai mellett az iskola lehetőséget nyújt szakmai továbbképzésre is az érettségi után speciális- és mesterképzés formájában.  Az iskolában felnőttoktatás is folyik, munkára való felkészítés, szakmai továbbképzés és tanfolyamok (számítógépes képzés, idegennyelv-tanulás és a lakosság középfokú oktatáson kívüli képzése az iskolánk szakterületein belül).  A Politechnikai Iskola kielégíti mindazon feltételeket, melyek a oktatási-nevelési tevékenységhez szükségesek az oktatási profil tervei és programjai szerint, mindez pedig hitelesítve van az illetékes minisztérium, illetve a tartományi oktatási titkárság által.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _

MAGÁNTANULÓK FOGADÁSA

ÉRTESÍTÉS A MAGÁNTANULÓK SZÁMÁRA (szerb nyelven)

VIZSGABEJELENTŐ ŰRLAP – MAGÁNTANULÓK

KRNAJSKI BELOVLJEV LJILJANA

Telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

 

 


I D Ő P O N T
Hétfő ——-
Kedd ——-
Szerda ——-
Csütörtök ——-
Péntek ——-

 _ _ _ _ _ _ _ _ _

VIZSGAIDŐSZAKOK:

Vizsgabejelentés Vizsga
ОКТÓBERI, érettségi vizsgák 1.10.2019. – 10.10.2019. 22.10.2019. – 31.10.2019.
DЕCЕМBERI
25.11.2019. – 3.12.2019. 11.12.2019. – 20.12.2019.
FEBRUÁRI, záróvizsga
3.02.2020. – 11.02.2020. 19.02.2020. – 28.02.2020.
ÁPRILISI 1.04.2020. – 8.04.2020. 23.04.2020. – 30.04.2020.
ЈÚNIUSI, érettségi vizsgák, záróvizsga 1.06.2020. – 10.06.2020. 22.06.2020. – 30.06.2020.
АUGUSZTUSI, érettségi vizsgák 13.08.2020. – 19.08.2020. 24.08.2020. – 31.08.2020.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÁRJEGYZÉK

Szabadka, 2020. augusztus 20.