MŰSZAKI OKTATÁS 70 ÉVE SZABADKÁN

2015. november 4-én ünnepi programmal emlékeztek a műszaki oktatás 70-dik évfordulójáról városunkban.

A programmal 1945. november 4-re emlékeztek, amikor a Mérnökök és Technikusok Egyesületének kerdeményezésére kezdetét vette a műszaki oktatás. Az akkori Műszaki Iskolából három iskola létesült: az Ivan Sarić Műszaki Iskola, a Vegyészeti Iskola és a Politechnikai Iskola.

A délelőtti órákban a tanulók az Ivan Sarić Műszaki- és a Vegyészeti-Technológia Iskolában röplabdában és labdarúgásban mérték össze erejüket. A tanárok részére ünnepi tantestületi gyűlést rendeztek, majd a Munkásegyetemen kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, amelyet Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár nyitott meg. Bemutatták a szabadkai műszaki oktatás 70 évéről szóló monográfiát, majd a Vegyészeti-Technológiai Iskola tanulói divatbemutatóval lepték meg  a közönséget.

A Városháza dísztermében akadémiai ünnepséget tartottak, melyen számos neves képviselő vett részt: az Oktatási Minisztérium képviselői – Gojko Banović, a Felnőttoktatási- és Nevelési Intézet koordinátora), Maglai Jenő polgármester, a Vajdasági Autonóm Tartomány, a Helyi Önormányzat, az Iskolaszék, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának képviselői, egykori tanárok és diákok, valamint a három iskola mai dolgozói.