Építésztechnikus

  • Az építészet az egyik legősibb és legszebb alkotómunka. Legvonzóbb eleme a tervkidolgozás, minek során a műszaki követelmények figyelembevételével az egyén szinte korlátlanul kifejezésre juttathatja képzelőerejét, művészi érzékét és sokrétű tudását.
    Az építésztechnikusi szakon szerzett ismeretek épp azt a tudást gyarapítják, amely lehetővé teszi az egyéni képességek fejlesztését. Az iskolánkban végzett fiatal szakemberek szaktudásuk birtokában bátran pályázhatnak valamely tervezőirodába, vagy folytathatják tanulmányaikat az építészmérnöki vagy építőmérnöki karokon.
    Tanulmányaik során tanulóink megismerkednek a szabadkézi rajz és a statikai számítások alapjaival, az építészeti munkálatok megszervezésével és a makettkészítéssel. Emellett tanulmányozzák a művészet és az építészet történetét és fejlődését.
    E szakirány szoros kapcsolatban áll a városrendezéssel, valamint a műemlék- és környezetvédelemmel.