Magasépítési technikus

 • Amikor a modern világ csodáiról beszélünk, többnyire a természeti csodákra gondolunk, vagy a modern építészet valamely hihetetlen szépségű remekére. Ezeket a varázslatos építményeket jól képzett szakemberek hozták létre korszerű építészeti technológia és számítógépes adatfeldolgozás segítségével. Az építészeti és számítógépes technológia jelenlegi szintje hosszú évek munkájának és tapasztalatának eredménye és további fejlődése törvényszerű.
  A szakemberek, ellenben, mindig a nulláról indulnak és a munkában töltött évek során szerzik meg szaktudásukat és rátermettségüket, amely nélkül az építészeti szakma elképzelhetetlen. Korunk technikusai és építészmérnökei más elvárásokkal szembesülnek, mint elődeik. A múltban az egyén maga tervezte meg az épületeket és uralta az építkezés minden egyes mozzanatát. Idővel kialakult a feladatok megosztása, míg ma összetettebb építmények kiépítésén különféle szakemberek csoportjai dolgoznak.
  A régi időkben a technikusoknak és mérnököknek tömérdek adatot kellett fejben tartaniuk és ismerniük, emellett többféle számítást is el kellett végezniük. Később kézikönyvek és táblázatok segítségével igyekeztek megbirkózni a tengernyi számítással. Ugyanakkor ma elegendő és egyben elengedhetetlen, hogy a technikusok és mérnökök ismerjék a számítási módszereket és céljaikat, de magát a számítást számítógép végzi el néhány másodperc alatt.
  Az építőipar termékei fellelhetők a világhálón, letölthetők reklám CD-ről vagy DVD-ről, amelyek ellátnak bennünket az alkalmazásukkal, nagyságukkal és minőségükkel kapcsolatos információkkal is. A klasszikus és modern építészeti eljárások ismerete mellett a ma építészének alkalmaznia kell számos szoftvert, amelyek lehetővé teszik a számítógépes rajzolást (AutoCAD, ArchiCAD), táblázatkészítést (Excel), szövegírást (Word), építésszervezést (MsProject), elszámolást (Norma Base) és statikai számításokat (Radimpex, Axis).
  Az építész dolgozhat mint tervező vagy kivitelező. A tervezés izgalmas kihívás azok számára, akik szeretnek több időt tölteni irodában, számítógép előtt, sok jó ötletük van, és készek azokat minőségi rajzokba önteni. Az épületek tervezésének folyamatában lényeges szerepe van a különféle statikai számításoknak, amelyeket manapság külön e célra kifejlesztett szoftverek segítenek. A számítógépbe be kell táplálni a megfelelő paraméterket, a kapott eredményt ki kell elemezni és le kell vonni a megfelelő következtetéseket.
  A kivitelezés fázisának lényeges eleme a jó kommunikáció a munkatársakkal. Fontos a tekintély, a munkatársak, munkavezetők és munkavégzők közötti megbecsülés és kölcsönös bizalom. A szakmai ismereteken túl az építésznek tudnia kell gyors döntést hozni és felmérni, hogy egy adott probléma kapcsán kivel kell konzultálni a legcélszerűbb megoldás érdekében. Az építkezésen dolgozó technikusnak koordinálnia kell minden munkálatot az építészmérnök utasításainak megfelelően, valamint ellenőriznie kell az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, és vezetnie az ide vonatkozó dokumentációt..
  A tervező munkájának végső célja mindig az építés, ezért tölti el az embert elégedettséggel és büszkeséggel egy olyan építménynek a látványa, amelynek létrehozásában maga is részt vett. A Politechnikai Iskola tanulói tanulmányaik során elsajátítják az építészeti alapismereteket, különféle anyagokkal és szerkezetekkel ismerkednek meg. Tökéletesítik a matematikai és fizikai feladatok megoldásának módját, amelyek nélkül nem tudnának statikai problémákat megérteni és megoldani. Az elsajátított számítógpes szoftverek nagy hasznukra lesznek későbbi pályafutásuk során tekintet nélkül arra, milyen szakterületen helyezkednek majd el.
  Megtanulják, hogyan ábrázolhatják ötleteiket hagyományos műszaki rajzok, de egyszersmind számítógép segítségével megszerkesztett rajzok vagy háromdimenziós modellek formájában.
  A magasépítési technikusi oklevél birtokában végzőseink előtt nyitva állnak a műszaki főiskolák és egyetemek kapui.

Letölthető dokumentum – képekkel illusztrálva