Jó szomszédok a közös jövőért – IPA Magyarország-Szerbia határontúli együttműködés

Az Európai Únió eszközeiből támogatott IPA Magyarország-Szerbia határontúli együttműködés keretében lezárult az Oktatással közös kulturális örökségünk óvásáért egy egységes régió víziójával a fenntartható fejlődés alapfeltételeként elnevezésű projektum első szakasza.

A szabadkai Politechnikai Iskola és a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola – Vedres István Épitőipari Tagintézmény tanárai elkészítették és kidolgozgozták az Építészet története tantárgy tananyagát, amely magába foglalja ezen két város legjelentősebb épületeit, különös hangsúlyt helyezve a szecesszió időszakára.

Iskolánk AT 3/2 és AT 2/2  osztályának tanulói aktív kutató munkájukkal, Murényi Leonárd és Tekenyős Áron tanárok vezetésével és Arancsity-Dancsa Gyöngyi tanárnő szakmai felügyelete mellett, szintén nagyban hozzájárultak az alkotómunkához és aprojektum első szakaszának sikeres elvégzéséhez.

Gratulálunk a sikeres alkotómunkához és nagyon várjuk a folytatást!